Suunnitteluvaihe on kaikkein tärkein osa metsästysmajan rakentamisessa. Se takaa, että majasta tulee toimiva, turvallinen ja ympäristöön sopeutuva.

Sijainnin valinta

Valitessasi sijainnin metsästysmajalle, on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon ympäröivä luonto ja metsästysalueen erityispiirteet. Luontoarvoihin ja ympäristönsuojeluun liittyvät näkökulmat tulee ottaa huomioon varhaisessa vaiheessa, erityisesti vesistöjen läheisyys ja maapohjan kantavuus vaikuttavat sijainnin valintaan.

Majan koko ja tyyppi

Metsästysmajan kokoa ja tyyppiä suunnitellessa heidän tulee miettiä käyttäjien tarpeita ja haluttuja mukavuuksia. Onko tarkoituksena rakentaa pieni koju yksinäisiin metsästysreissuihin vai suurempi maja useampien majoittamiseen? Rakennusmateriaalit ja -tyyli valitaan siten, että ne sulautuvat ympäröivään luontoon ja vastaavat metsästäjien käytännön tarpeita.

Perustusten rakentaminen

Perustusten rakentaminen on keskeinen vaihe metsästysmajan pystyttämisessä, sillä ne takaavat rakennelman vakauden ja kestävyyden. Valinta perustustyypin ja maanrakennustöiden välillä riippuu maaperän laadusta ja majan koosta.

Perustusten tyypit

Maanvaraiset perustukset ovat suosittu valinta, kun maaperä on kantavaa ja pohjavesi alhaalla. Ne rakennetaan suoraan maan päälle leikkaamalla teräsbetonista vahvistettua laattaa, joka jakaa rakennuksen painon laajemmalle alueelle.

Paalutetut perustukset puolestaan ovat tarpeen, kun maaperä ei ole riittävän kantava tai pohjavesi on korkealla. Näissä perustuksissa käytetään pitkiä paaluja, jotka lyödään tai porataan kiinni maahan luoden tukevan pohjan metsästysmajalle.

Maanrakennustyöt

Ennen perustusten rakentamista maanrakennustöissä varmistetaan, että maaperä on tasainen ja sopiva valittujen perustusten tyypille. Maaperätutkimus on tärkeä ensimmäinen askel, joka määrittää sekä perustusten tyypin että syvyyden.

Rakennuspaikan kaivuu– ja täyttötyöt on myös suoritettava huolellisesti, jotta perustukset voidaan asentaa oikein. Pinnan tulee olla tasainen ja tiivistetty, jottei rakennuksen alla oleva maa vajoa tai liiku myöhemmin.

Runkorakenteen pystytys

Runkorakenteen pystytyksessä tärkeintä on huolellinen suunnittelu ja oikeanlaisten materiaalien valinta. Rakenteen kokoaminen edellyttää tarkkuutta ja käsityötaitoja, jotta metsästysmaja seisoo vakaasti ja turvallisesti.

Materiaalivalinnat

Runkorakenteen materiaaliksi valitaan useimmiten puu sen keveyden ja työstettävyyden vuoksi. CLT (Cross Laminated Timber) on vahva ja ekologinen valinta, joka sopii hyvin metsästysmajan runkoon. Puun kosteudenkestävyys tulee huomioida, sillä se vaikuttaa rakenteen pitkäikäisyyteen.

Rakenteen kokoaminen

Kerros kerrokselta rakentuva runkorakenne vaatii tarkkuutta ja huolellista työnjälkeä. Kiinnitä erityistä huomiota vaakasuoruuden ja pystysuoruuden tarkastamiseen koko kokoamisprosessin aikana.

 1. Perustukset: Aloitetaan vakaalta ja tasaiselta pohjalta.
 2. Tolpat: Asennetaan pystytolpat tarkkaan mitoitetuille etäisyyksille.
 3. Vaakalankut: Pienille ikkunoille asetetaan ylä- ja alapuolelle vaakalankut, jotta ikkunalle muodostuu aukko.

Kokoaminen on syytä suorittaa sään armoilla, sillä metsästysmajan rakenteita ei useinkaan rakenneta suojissa.

Katteen asentaminen

Kun rakennetaan metsästysmajaa, katteen asennus on olennainen vaihe, joka vaatii huolellista suunnittelua ja oikean materiaalin valintaa. Katon tulee kestää sääolosuhteita ja tukea majan rakennetta.

Kattoratkaisut

Eri kattomateriaaleilla on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta metsästysmajalle suositellaan kevyitä ja kestäviä materiaaleja. Esimerkiksi:

 • Peltikatto: pitkäikäinen ja huoltovapaa vaihtoehto.
 • Bitumikermikatto: edullinen ja helppo asentaa.

Lumiesteet

Kunnollisten lumiesteiden asentaminen on tärkeää, varsinkin alueilla, joilla lunta sataa paljon. Ne estävät lumen ja jään putoamisen katolta alapuolella liikkuvien päälle. Asennettaessa lumiesteitä, huomioi seuraavat seikat:

 • Lumiesteet tulee sijoittaa katon joka osaan, josta lumi saattaa pudota.
 • Kiinnitys: Varmista, että lumiesteet kiinnitetään tukevasti kattorakenteisiin.

Vedenpoisto

Vedenpoiston tehokkuus on kriittinen tekijä katon pitkäikäisyydelle. Vedenpoistojärjestelmään kuuluu kourut ja syöksyputket, jotka johdattavat sadeveden pois rakenteista.

 • Asenna sadevesikourut huolellisesti katon reunoille.
 • Yhdistä kourut syöksyputkien avulla maahan johtavaan viemärijärjestelmään tai sadevesikaivoon.

Tämän huolellisen suunnittelun ja asennuksen ansiosta metsästysmajan katto palvelee pitkään ja luotettavasti.

Ulkoalueen suunnittelu

Ulkoalueen suunnittelussa on keskeistä luoda toimivat kulkureitit ja sopeuttaa rakennelmat ympäröivään maastoon. Tämä luo esteettisen ja käytännöllisen tukikohdan metsästäjille.

Kulkureitit

Kulkureitit tulee suunnitella huolellisesti, jotta ne palvelevat metsästysmajan käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Reitit tulee merkitä selkeästi ja ne tulee pitää kunnossa:

 • Metsäautotie: Leveämpi reitti ajoneuvoille.
 • Kävelyreitit: Kapeammat polut, jotka johdattavat metsästysmajasta ulkoalueen eri toimintapisteisiin.

Maastoon sopeuttaminen

Metsästysmajan ulkoalue tulee suunnitella siten, että se sulautuu luontevasti ympäröivään luontoon:

 1. Maaston muodot: Hyödynnä luonnollisia korkeuseroja ja maaston muotoja.
 2. Paikallinen kasvillisuus: Käytä luonnonmukaisia istutuksia ja alkuperäisiä lajeja.
 3. Materiaalit: Valitse luonnonmateriaaleja, kuten puuta ja kiveä, jotka ovat kestäviä ja ympäristöön sopivia.

Ylläpito ja huolto

Metsästysmajan ylläpito ja huolto ovat keskeisiä tekijöitä, jotka takaavat rakennuksen pitkäikäisyyden ja käytettävyyden. Huolellinen siivous ja säännölliset huoltotoimenpiteet luovat perustan metsästysmajan ehjänä pysymiselle vuodesta toiseen.

Säännölliset tarkistukset:

 • Katto ja seinät: Tarkasta säännöllisesti mahdolliset vuodot ja lahoamiset.
 • Ikkunat ja ovet: Varmista, että tiivisteet ovat ehjät ja toimivat.

Säilytys ja puhdistus:

 • Puhtaanapito: Pidä metsästysmaja siistinä; se vähentää tuholaisten ja homeen riskiä.
 • Ulkoiset alueet: Haravoi lehdet ja puhdista sadevesikourut esteettömiksi.