Kärppä

Kärppä (Mustela erminea)

Lumikon jälkeen pienin petoeläin Suomessa. Kärppä on kuitenkin loistava tappaja ja tehokkaampi saalistaja kuin esimerkiksi suurpedot.

Tuntomerkit: Kesällä ruskea päältä ja valkoinen alta. Erottaa lumikosta pidemmän, mustapäisen hännän ansiosta.

Elinympäristö, levinneisyys ja liikkuminen: Välttää vetisimpiä suoalueita ja synkimpiä saloja, mutta suosii erityisesti pensaikkoja, puronvarsipajukkoja, rytöisiä hakkuuaukkoja, heinäniittyjä ja laikkuisia viljelysalueita. Tavataan kaikkialla Suomessa. Liikkuu lähinnä ruoan perässä; parhaassa tapauksessa elinpiiri pysyttelee muutaman hehtaarin alueella kulkien säännöllisiä reittejä, mutta talven tullessa ja ravinnon vähetessä lähtee vaeltamaan pitemmälle.

Ravinto: Myyrät, muut pikkujyrsijät, kalat ja linnunmunat. Jos myyriä ei ole tarpeeksi, kelpuuttaa ruoaksi myös hyönteisiä, nilviäisiä, sammakkoja ja matelijoita.

Pesä: Kiviöröykkiössä, risukasassa, juurakoiden tai halkopinojen alusissa

Saalismäärä: 3500 per vuosi

Metsästys

Loukulla ja raudoilla: On muistettava, että loukut täytyy käydä katsomassa kerran vuorokaudessa, sen takia niiden kannattaa sijaita lähistöllä. Rautoja voi tietenkin viritellä kauemmaskin. Yleisesti pyyntilaitteet sijoitetaan paikkoihin, joissa metsästettävät eläimet yleensä liikkuvat ja oleskelevat. Esim. pellot, latojen aluset, metsäkannakset, siltojen aluset, ojien- ja vesistöjen rannat ovat hyviä pyyntilaitteiden sijoituspaikkoja.