Hilleri

Hilleri (Mustela putorius)

Tuntomerkit: Pituus 30-45 cm, paino 0,5-1,2 kg. Minkkiä muistuttava, mutta suunympärykseltään kokonaan valkoinen.

Elinympäristö, levinneisyys ja liikkuminen: Tavataan Suomessa Oulunläänin etelärajan alapuolella. Suosii ranta-alueita, hakkuuaukeita, kesantoja ja metsitettyjä peltoja, saattaa asettua myös pihapiiriin. Hyvä uimari.

Ravinto: Myyrät, hiiret, rotat, kalat, sammakot ja muut matelijat. Syö oletettavasti myös linnunpoikasia ja munia.

Pesä: Kannokossa, puunjuurakon alla, kivikossa, ontossa puussa tai mäen rinteeseen kaivetussa kolossa.

Saalismäärä: n. 500 vuosittain